logo-image

Olja till bil och villa

Här kommer en tankbil full med ACP diesel som passar till alla slags dieselmotorer. Denna ACP diesel ökar motorns prestanda, är bättre för miljön och är mer ekonomisk i det långa loppet. ACP står för Active Cleaning Power, som är en tillsats i oljan som motverkar beläggningar i insprutningssystemet. Diesel är inte bara dålig bensin, med ACP förlängs bensinens verkan, den räcker längre helt enkelt.

Consentus kommer med bensinen

Finns du i Stockholmstrakten får du hemkörning av bensinen. Har du huspanna som behöver eldningsolja, olja till båten eller behov av något annat smörjmedel? Consentus är en lokal oljeleverantör och certifierad leverantör till Preem. De har kunskap om oljesorter. De har arbetat med detta sedan 1993. De har även AdBlue, spolarvätska och även medel för avfettning. Du kan lita på Consentus oil, de har det mesta som du behöver av eldningsolja, gas och diesel.

22 Nov 2017