logo-image

Smart använda conveyor system

Något som finns inom olika branscher är conveyor system. Det finns stora sådana rullband för bilar, så väl som mindre som till exempelvis de som flyttar på bagage och annat på flygplatser. Det finns ofta behov av conveyor system och transportörsystem inom jobb där det är tunga gods som måste förflyttas. För att göra det enkelt för sig, så kan man satsa på att använda conveyor system som är ett slags transportörsystem. Ett conveyorsystem är ett samlingsnamn för en mängd olika lösningar kring transporter och förflyttningar av material i en produktionsprocess. Det kan bland annat vara transportband, rullbanor, bandtransportörer och palltransportörsystem.

Olika transportörsystem

Om det är så att ni behöver ha ett transportörsystem så kan ni hitta det hos Vecto AB. Detta företag erbjuder bland annat conveyorsystem som hänger i taket, så väl som sådana som kan monteras på upphängningstolpar/galgar samt såna som är stående på golv. Det finns alltså flera olika varianter som går att välja mellan. De har även andra bra saker så som  rullbanor, kedjebanor, vagnar, bandtransportörer, pallsorterare samt att de har totala systemlösningar inom intern transport- och materialhanteringsteknik samt att de levererar transportutrustningar, dels som enskilda moduler, dels som nyckelfärdiga anläggningar. 

Att tänka ergonomiskt har blivt allt viktigare då det är allt för många som sliter ut sig på jobbet på grund av för många manuella lyft och sånt. Om ni behöver se över ert arbete, ta gärna in en utbildad ergonom som kan hjälpa er. 

15 Feb 2021